כל המוצרים של טרמו-וונט מיוצרים מחומרים מאיכות משובחת ועפ"י תקנים מחמירים.
תנאי האחריות :
א. האחריות תקפה ל 48 חודש על כל פגם ייצור במנוע או בתרמוסטט ממועד הקניה ועוד 6 שנים נוספות על גוף המאורר (חלקי מתכת).
ב. אחריות זו מתבטלת באם המוצר או חלק כלשהו שלו פורק או נפתח שלא ע"י מורשי החברה ו/או שאינו מצוין מפורשות בהוראות ההרכבה.
ג. האחריות לא תהיה תקפה אם הנזק נובע מבלאי רגיל וסביר.
ד. האחריות לא תהיה תקפה אם המוצר נפגע במכוון או בזדון, בתאונה או מכוח עליון, או מכל פגיעה חיצונית אחרת.
ה. בכל מקרה של שימוש במוצר שלא עפ"י הוראות היצרן, האחריות לא תקפה.
ו. על הרוכש להציג חשבונית המעידה על הקניה במועד הזמנת השירות.
ז. בשום מקרה לא תוארך תקופת האחריות עקב בדיקות התקנה, תיקונים / או החלפות שיבוצעו על-ידי נותן השירות.
ח. האחריות תחול לגבי המוצר במקום התקנתו המקורי, העברת המוצר להתקנה במיקום שונה מזה שהותקן בו לראשונה- שלא באמצעות החברה תגרום לביטול האחריות.
ט. העברת המוצר לתיקון במעבדות החברה תהיה באחריות ועל חשבונו של הלקוח.
י. החברה לא תהיה אחראית לפרוק, הובלה התקנה מחדש או לכל הוצאה או נזק עקיפים אחרים.
יא. החברה רשאית להסמיך כל גורם מטעמה לתקן או להעריך נזק או תקלה במוצריה.

דילוג לתוכן