אוורור בית עם
גג שטוח

פתרון לאוורור ופינוי חום מהקומה העליונה של הבית, גג שטוח