בעמוד זה יעלה המידע על כל ההכנות שיש לעשות ע"מ לשלב אוורור נכון במרתף לרבות תאורה טבעית. כולל יתרונות וחסרונות של חצר אנגלית.
[ לקשר את החצר אנגלית למאמר בפני עצמו על חצר אנגלית ]

דילוג לתוכן